30 januari 2006

Varför inget VA-taxeparti?

Junilistan och Sjukvårdspartiet representerar båda politiska sakområden, i ena fallet EU-frågan i andra fallet hälso- och sjukvårdsfrågor. Enfrågepartier saknar helhetssyn, detta kommer att visa sig som en stor svaghet hos båda dessa alternativ. Jag undrar bara när vi får se VA-taxepartiet eller varför inte hushållsavfallspartiet? Man kan också tänka sig varianter som Gymnasiepartiet, Barnomsorgspartiet eller Kollektivtrafikpartiet. Eller kanske Presstödspartiet?

Skämt åsido, enfrågepartier på nationell nivå känns väldigt avigt och det verkar som om väljarna tycker det också om man ser till opinionsmätningarna. Ett land måste formas utifrån en helhet, enskilda utplockade politiska sakområden kan aldrig räcka för att forma en nationell politik. Om enfrågepartier får ett avgörande inflytande över landets politik havererar det politiska systemet och Sverige kommer att uppfattas som enögt och inskränkt.

Skräckexemplet är Åtvidabergs kommun som jag följt genom åren, tre lokalpartier denna mandatperiod, avsaknad av majoriteter, kaos, kaos, kaos.....kan inte bli värre. Däremot ett intressant objekt för en statsvetare.

Hjälp till att placera Nils Lundgren & C:o på rätt sida om fyraprocentspärren, spola enfrågepartierna och ta ställning till helheter.