8 mars 2012

Öppna inte dammluckan

Ett känt politikerpar har bestämt sig för att lämna varandra och gå skilda vägar. Båda två har tunga politiska uppdrag. Så snart separationen meddelats börjar Facebooktrådarna att rulla. Många pekar på att detta är en privatsak som inte ska nyttjas i politiska syften. Andra, ett mindre antal, vill dra nytta av situationen för att rikta ett negativt fokus på de parti de båda makarna företräder. En av de mera kända opinionsbildarna som vill dra nytta av situationen är den socialdemokratiska tidskriften Tidens redaktör Daniel Suhonen (här med sin Facebookpresentation). Jag tycker det är mer än tveksamt att med någon seriositet dra nytta av privata tråkigheter som exempelvis en separation. Som tidskriftsredaktör är det viktigt att göra ett seriöst intryck. Det försvagas allvarligt av försöket att med ironin som vapen göra sig lustig över en långvarig relation som nu brustit.

Jag tror inte vi socialdemokrater vinner ett skvatt på att utnyttja den här situationen. Regeringens usla politik i sig räcker mer än väl för att vinna väljare till våra alternativ. Det är ingen mening med att få media och bloggosfär att röra sig i riktning mot engelska tabloider.

Vad jag menar är att det är moderaternas politik vi ska angripa. Den innehåller alldeles tillräckligt många svagheter och orimligheter för att kunna angripas på alla nivåer.

När en brusten relation, eller någon annan allvarligare händelse av privat karaktär, politiseras blir ju nästa steg att det blir en metod mellan alla partier och vi befinner oss då på ett sluttande plan. Låt säga att en ledande Sverigedemokrat mister en nära anhörig. Ska den situationen också politiseras? Finns det inte, trots ibland starka meningsskiljaktigheter, alltid människor bakom den politiska masken?

Både demokratin i stort och vårt eget parti vinner respekt på att inte utnyttja svårigheter på privatplanet gentemot motståndarna. Varför ska vi socialdemokrater bidra till att öppna den mediala dammluckan?

Bilden ovan har länkats från webbplatsen www.skilsmassa.org