24 mars 2013

Kvinnobadtider i simhallen


Bilden länkad från http://www.nordpoolen.com/images/simhall2.jpg

På olika håll i landet finns simhallstider reserverade för enbart kvinnor. Jag har också sett att det förekommer i Finland. Läs om Värnamo simhall och i Aftonbladet om den här frågan generellt.

Bakgrunden till särskilda badtider är att det finns kvinnor som av olika skäl känner sig obekväma med sina kroppar, som känner sig utlämnade och uttittade i den här typen av offentlig miljö. Här finns också gruppen muslimska flickor och kvinnor som av religiösa skäl inte vill simma eller bada när det finns män i simhallen.

Här har du ett klipp från Facebook som visar på en enskild händelse som gjort att en ung kvinna inte besöker simhallar alls:
Kvinnobad_skärmklipp

Införandet har vållat debatt på sina håll, men positiva ord har ändå präglat nyhetsflödet. Och dessutom, att en åtgärd som omfattar halva befolkningen skulle anses diskriminerande kan knappast heller göras gällande.

Nu lämnar jag en motion till Socialdemokraterna i Linköping om att vi som parti ska driva frågan i Linköping. Jag tror för min del att det är en bra sak, men utgången av motionsbehandlingen kanske inte ska tas för given.

Nedanför har du motionen som ett bilddokument.


Motion_badtider

 

2 mars 2013

Skolutveckling i Motala

Bildningsnämnden_Motala_sajt
Bilden är lånad från sajten http://bildningsnamnden.se

En mellanstor kommun startar en egen hemsida på temat skolutveckling. Låter inte som något som är så vanligt kanske, men nu sker det här i Östergötland. Sajten heter Jakten på framtidens skola och drivs av Bildningsnämnden i Motala kommun.

Nämndens ordförande, socialdemokraten Niklas Rudberg, skriver inbjudande på startsidan: Här får du möjlighet att tillsammans med bildningsnämnden och mig, Nicklas Rudberg som ordförande och moderator följa olika frågor och samtal om hur vi ska lyckas få högre kunskapsnivå och resultat för barn och ungdomar i Motala. Jag kommer att bjuda in olika gästbloggare på vår intressanta resa i - Jakten på framtidens skola. Tyck till, håll utkik och följ med. Välkommen!

Och ännu mer spännande blir det när jag besöker sidan Om bloggen. Inflödet i bloggen är att betrakta som inkommen handling och kommer att behandlas av nämnden. Ett i sanning unikt grepp som i vart fall inte jag hört talas om tidigare. En levande handling som kan formas och påverkas av kommuninnevånarna.

Jag tycker det är intressant med kommunala och utvecklande initiativ i skolfrågor. Det visar på den kraft som det kommunala huvudmannaskapet ger utbildningsfrågorna. Närhet till brukarna och närhet till de lokala krafter som kan samverka för att stärka skolans utveckling och engagemanget för den strategiskt sett viktigaste politiska frågan av av alla. Jag menar våra barn och ungdomars framtid.

Sajtadressen igen, så du inte missar den:
bildningsnamnden.se/