27 september 2013

Att förstatliga är en trollformel som saknar relevans

   

Av och till dyker trollformeln upp, nämligen att förstatliga kommunal och landstingskommunal verksamhet. Nu senast genom Göran Hägglunds (kd) tankar om att förstatliga delar av hälso- ochsjukvården. Min reaktion blir alltid att varför flytta en verksamhet som är medborgarnära så långt från medborgaren som en kan komma? Vad skulle vinnas?

Jag föreslår ett konkret område för förstatligande. Låt staten ta över ansvaret för alla vägar. Och vi ska inte skatteväxla, utan behålla pengarna i kommunerna och regionerna. Det vore en sann lättnad för att än hårdare kunna fokusera på det kommunala ansvaret för omsorg, vård och skola. Det handlar om medborgarnära verksamhet i allas vardag.

Med ett förstatligande av sjukhusen skulle den stora och viktiga kontaktyta som idag finns mellan kommuner och landsting försvinna. Hela det regionala demokratiska inflytandet skulle i princip och med en Alliansregeringen skulle landets sjukhusvård kunna privatiseras analogt med vad som tidigare skett med Apoteket AB. Dessutom skulle staten bli såväl lagstiftare som
 kontrollorgan och driftsorganisation samtidigt. Hur klokt är det egentligen? 

Att jag skrev vägar här ovan beror på att staten bör först och främst ta ansvar för de ansvarsområden som specifikt ålägger just staten. Vi pratar om infrastruktur, försvar, rättsväsende m.m. där tendensen är att lämpa över del av kostnaden på kommuner och regioner. Kommuner och landsting/regioner har nog bekymmer ändå med att finansiera och utveckla omsorg, vård och skola. Och för den minnesgode, samverkan med staten innebär alltid underfinansiering gentemot övriga parter. Så har det faktiskt alltid varit, oavsett vem som är regeringsbildare.

Och hur funkar staten beslutsmässigt? I de fall riksdagen beslutar så är det som mest beslut för jul och före midsommar. Det innebär genomförande endera 1 juli eller 1 januari. Stress, stress för ansvariga myndigheter att hinna med att verkställa. Dessutom, staten tar sin budget ett år i taget och tillämpar inte avskrivningar som metod. Detta sammantaget innebär att staten har en ganska ryckig beslutsgång, ingen bra förutsättning för verksamheter som genomgående kräver kontinuitet och uthållighet.

Min förstamajparoll för 2014 blir "Att förstatliga är en trollformel som saknar relevans". Det är så lätt att tro att staten skulle vara en garant för att precis allt blir bra. I så fall får staten först bevisa att den klarar sina kärnverksamheter som exempelvis rättsväsende och försvar. Och för den som hyllar statlig drift, se bara hur Vattenfall hanterat sitt uppdrag. Har det gått bra? Men fortsätt ropa trollformler, verkligheten är faktiskt ändå det bästa motargumentet.