12 juni 2012

Ett LAN-party i Linköping, något för kommunen?

 

Socialdemokraterna lade för något år sedan en motion i Linköpings kommunfullmäktige om att ordna ett så kallat

 LAN-party. Det var Kristina Edlund och Gunn Bredstedt som var motionärer. Tanken var att tillsammans med lämpliga intressenter som Arenabolaget, Lejonfastigheter, Stångåstaden, Tekniska Verken, Universitetet m fl. få till ett lokalt arrangemang. Motionen var inte kostnadsberäknad, utan åtgärden som föreslogs var att kartlägga möjligheten och att låta kultur- och fritidsförvaltningen bereda frågan.

Efter att har valsat runt i det kommunala systemet ett tag var det idag dags för fullmäktigebehandling av motionen. Alliansen valde den försiktiga linjen och valde att besvara motionen med att de som vill ha ett LAN får återkomma med en ansökan som kan behandlas enligt gängse föreningsstöd. Det är ju bara det att det inte finns några föreningar bland unga i denna typ av verksamheten. Skillnaden gentemot traditionell sport, som exempelvis fotboll, är oerhörd i sättet att arrangera evenemang.

Ellen Aguirre och undertecknad försvarade Socialdemokraternas färger i debatten. Vi fick höra, från Erik Östman (m), att vår idé inte var anständig, att den var orättvis och att det i rådande ekonomiska situation inte gick att ta på sig uppgifter som riskerade kommunens ekonomi. Tala om att skjuta mygg med luftvärnskanon!

Debatten blev rätt spänstig och kul att föra. Du kan läsa mer om fullmäktige och sammanträdet här.