19 juli 2009

Svenska kyrkan måste få finna vägen framåt under egna demokratiska former

I september är det kyrkoval. Precis som tidigare ställer etablerade partier och ett otal andra lokala och nationella varianter upp i valen till Svenska kyrkans olika beslutsnivåer. I år är det med andra år som det alltid har varit, det är politiska grupperingar som styr Sveriges största religiösa samfund. Det är en otidsenligt och ologisk ordning som har sina rötter i en tid då vi hade en statskyrka och där denna kyrka hade en myndighetsroll. Borta är i världslig mening sockenbegreppet, folkbokföringen och beskattningsrätten. Kvar finns, med två lokala undantag, uppgiften att svara för att vi alla blir begravda. Dessutom finns vigselrätten kvar, men den uppgiften är inte unik för Svenska kyrkan.

Alltså, trots att Svenska kyrkan är ett samfund bland andra fortsätter traditionen med partipolitisk styrning. Med samma logik borde då också andra samfund styras på samma sätt, men det vore knappast realistiskt att saluföra en sådan idé och dessutom helt främmande för en sekulär stat som Sverige. Rimligen är det så att när kyrkan skildes från staten, så är det Svenska kyrkans egna medlemmar som ska styra verksamheten och besluta om de inre demokratiska strukturerna. Detta skulle då ske på precis samma sätt som inom exempelvis Svenska Missionskyrkan, Romersk-katolska kyrkan, Metodistkyrkan och Pingströrelsen i Sverige, alltså utan partipolitiska instrument.

Det är svårt att hitta en logik som förklarar varför Svenska kyrkan skulle kräva särskilda lösningar gentemot andra samfund. Om kyrkan inte längre är en del av staten och den formella samhälluppbyggnaden, så krävs onekligen en diskussion i partiorganisationen om Socialdemokraterna ska vara involverat i framtida kyrkoval. Diskussionen behöver föras på principiell grund, inte med hänsyn till vilka förmögenheter som kyrkan förvaltar eller vilken verksamhet som bedrivs. Förhoppningen är givetvis att också övriga partier inleder samma diskussion och en process i denna riktning, så att avpolitiseringen kan ske under ordnade former.

Jag har startat en Facebookgrupp "Vi socialdemokrater som vill avpolitisera Svenska Kyrkan" kring ämnet, så att en öppen diskussion kan föras kring en faktiskt ganska angelägen principiell fråga.

4 kommentarer:

Roger Berzell sa...

Jag kan nog hålla med dig i sak. Men just nu går vi mot ett kyrkoval som redan har oerhört lågt valdeltagande. Det gynnar inte demokratin.

Att just nu föra diskutionen om kyrkan ska avpolitiseras eller ej gynnar bara lågt valdeltagande vilket släpper fram krafter som vi inte vill se.

Jag är inte med i Svenska Kyrkan, men funderar på att gå med. Men inte av valtekniska eller demokratiska skäl. Nej, jag tycker att kyrkan har en hel del bra verksamhet som jag vill stötta.

Jag tror inte att det är rätt av mig att lägga mig i diskussionen. Den är intern inom kyrkan och när jag är medlem igen kan jag lägga mig i.

Men ur ett partiperspektiv kan jag naturligtvis ha åsikter om partiets aktiviteter inom Svenska kyrkan.

Men just nu gäller det att mana fram alla goda krafter så att sossarna gör ett bra val och att det extrema partierna inte får några platser alls.

Vi kan ta diskussionen inför kongressen i höst.

Richard "Nicke" Bremer sa...

Bra med medhåll i sak! Jag inser också att vi ska lyckas bra i ett kyrkoval som vi deltar i, men ordinarie kongress och kyrkoval är ju hopsynkade! Om jag av taktiska skäl ska avstå från debatt och diskussion, så kan aldrig en förändrad ordning drivas som en kongressfråga.

Jag tror det är bra att starta diskussionen. Jag vet också att Svenska Kyrkan har bra verksamhet och det bör man som jag ser det få besluta om på egen hand, precis som de andra samfunden. Det behövs så klart demokratiska strukturer i en stor organisation med internationella kopplingar. Men inte på partipolitisk grund.

På sikt är min övertygelse att Svenska Kyrkans demokratiska struktur kommer att ändras. Det vore förvånande om så inte blev fallet. Frågan är bara om Socialdemokraterna som parti ska sätta klackarna i backen på vägen dit eller om vi mera offensivt ska stötta utvecklingen mot nya beslutsvägar och hög delaktighet för alla aktiva i Svenska kyrkan? Jag tror vi som parti tjänar på att vara aktiva och att samtidigt kliva ur under ordnade former.

Roger Berzell sa...

Men ska du inte driva frågan inom Svenska kyrkan i så fall. Det är väl där dom ska diskutera hur deras interndemokrati ska fungera.

Richard "Nicke" Bremer sa...

Bara de senaste dagarna ser man hur Svenska kyrkan blir en megafon för olika partiföreträdare, bland annat Centerpartiet. Mitt engagemang i denna fråga bygger på den principiella frågan om ett religiöst samfund ska styras partipolitiskt. Så är det idag och det parti jag är aktiv i deltar i detta. Därför driver jag frågan i Socialdemokraterna.

Jag är inte medlem i Svenska kyrkan, men det är inte en avgörande sak i detta. Synen på styrningen av Svenska kyrkan varierar på tvärs genom såväl medlemmar som icke-medlemmar.

Det finns ännu ett argument i detta som jag inte använt offentligt tidigare. De kyrkopolitiska aktiviteterna kostar pengar och kraft för en redan ansträngd partiorganisation. Det kyrkopolitiska arbetet är inte kosdtnadsfritt vare sig i pengar, organisatoriskt eller tidsmässigt. Vi som parti måste koncentrera oss på beslutsnivåer därt det politiska inflytandet är direkt. Det räcker fuller väl med kommuner, landsting/regioner, stat, EU och internationella organ.