15 juni 2010

Effat har sågat på egen gren

avsågat Att fastställa en riksdagslista för ett helt län i ett stort parti som Socialdemokraterna kräver en lång process. Många är det som genom åren känt sig kallade, men desto färre är det som blivit utvalda att företräda sitt parti på nationell nivå. Att snabbt segla upp från lokal nivå och kräva en valbar plats låter sig inte göras och det vore märkligt om det gick.

Det är många viljor som ska jämkas samman och det gäller att ha gjort sig ett namn i hela länet, att ha drivit ett antal frågor framgångsrikt lokalt eller regionalt, att ha ett brett och genuint förtroende. Min uppfattning är att Effat Mir Safdari helt enkelt inte svarade upp mot de krav som ställs på en riksdagsledamot. Det har inget med hennes bakgrund att göra utan bygger helt och hållet på hennes politiska meriter. Jag har själv aktivt lyft fram andra kandidater med invandrarbakgrund både på kommunfullmäktigelistan i Linköping och i nomineringarna till riksdagslistan.

Effat Mir Safdari fick inför nuvarande mandatperiod flera tunga uppdrag för Socialdemokraterna i Linköpings kommun. Ledamot i fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i Kultur och fritidsnämnden, ersättare i Personalutskottet, mångfalt mer än någon annan fått i början av sin förtroendemannabana. Hon fick också aktivt stöd, inte minst från Kristina Edlund, vår gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden. Med tiden visade sig att kostymen var för stor, det kom inte så mycket konkreta förslag, få tillfällen i talarstolen och inga tunga ärenden som drogs i hamn. Aktiviteten internt var hög, många flygblad, torgaktiviteter och dörrknackningar, men hur aktiv man än är i sådana sammanhang, så räcker det inte för att meritera till ett riksdagsuppdrag.

När sedan arbetet med partiets listor inför nästa mandatperiod var som intensivast, kommer signaler om att Effat Mir Safdari inte accepterar placeringen på riksdagslistan. Antydningar framförs via ombud om att hon eventuellt skulle lämna partiet. Då finns inget att be för längre, det går inte att acceptera en kandidatur under dessa förutsättningar.

Jag står bakom de prioriteringar som gjorts både lokalt och regionalt i det partiinterna arbetet. Man kan inte kräva höga placeringar och samtidigt hota med att agera mot partiet, då sågar man på egen gren. Effat har hållt i sågen själv och till slut skapat en omöjlig situation.

2 kommentarer:

Efat Saiady sa...

Hej
Många i partiet har samma åsikter när det gäller Effat.
Alla vi jobbar för det som vi tror på.
Du och jag har arbetat tillsammans mycket på valdagar och för mig det är självklart att jobba där som finns invandrare för att kunna lyssna på de och fråga vad jag kan göra för dem.
Vi skickar våra SSU medlemmar till skolan och fackuppträdare till arbetsplatser.
Det var jag själv som skickade intresse anmälan till partiet och det var inte partiet som fiskade upp mig.
Och nu det är upp till mig själv som alla andra parti medlemmar att vara med och påverka.
Idag läste jag i Corren att hon har kallat Almas Abdulla springpojke i partiet och det sårade mig väldig mycket. Jag har mycket stort respekt för Almas och så mycket insatser som han gör i partiet Han är en stor kämpe för mig.
Partiet har varit mycket juste när det gäller hennes uttalande och det är därför hon försöker smutskasta alla.
Nu du har skrivit precis hur det var det och jag är säkert att hon har inte kunnat skada partiet som hon har önskat.

Anonym sa...

Almas är bl.a. ordförande i "min" S-förening och jag har inte noterat att han har varit någon springpojke till någon. Jag upplever att han har en hög integritet och jobbar på ett för partiet osjälviskt sätt. Almas har under den tid vi kämpat tillsammans gjort ett antal kloka inlägg i olika sammanhang som jag anser ha varit helt i partiets anda.
Leif Tollén