9 april 2011

En styrelse vald utifrån kvalifikationer

 

Distriktskongress i Söderköping 2011.DK_2011 


Idag, lördag 9 april, samlades dryga 130 socialdemokrater från hela Östergötland till distriktskongress. Platsen var det solbelysta Söderköping.

Var det något speciellt med dagen?
Bilden har hämtats från Socialdemokraterna ÖstergötlandFlickr.  

Valet har vi klarat av med blandat resultat, programskrifterna för mandatperioden är beslutade, så vad fattas? Ja, en valanalys som förtjänstfullt föredrogs av Kent Waltersson och en stadgerevision. Inte alla gillar stadgefrågor, men jag tycker att det är intressant och ett antal andra. Stridsfrågan i revisionen var en ganska markant minskning av distriktsstyrelsen. Bakgrunden är en mångårig situation med en jättestyrelse i kombination med ett flitigt användande av ständiga adjungeringar. Ett litet representantskap som aldrig riktigt hann med det en distriktsstyrelse ska syssla med och som med sin storlek inte i tillräcklig omfattning kunde ägna tiden åt strategiska diskussioner och beslut. Alla arbetarekommuner i länet var förvisso representerade, men varje ledamot och ersättare valdes utifrån framför allt geografiska egenskaper.

Nu är den modellen ersatt av en minskad styrelse där varje ledamot ersättare väljs på grundval av sina genuina egenskaper och sitt politiska kunnande. Idag har vi valt Johan Andersson till ordförande, Lena Micko till vice ordförande och Mattias Ravander till kassör. Vi har valt ledamöterna Eva Andersson, Stig Andersson, Jonatan Hermansson, Helen Johansson Kokkonen, Annelie Liljedahl, Mattias Ottosson, Eric Rynestad och Cecilia Vilhelmsson. Vi har valt ersättarna Kristina Edlund, Kikki Liljeblad, Maria Lind, Miko Månsson och Mikael Stenquist.

Allihop är valda för att företräda och styra vårt partistrikt. Styrelsen måste få vara strategisk, övergripande och offensiv. Ersätaren Maria Lind kan svara på varför hon blev vald till styrelsen genom att säga “jag tror att valberedningen såg att jag hade något intressant att tillföra, att jag har ett politiskt driv som betyder något för partiets framtoning gentemot yngre väljare och unga föräldrar”. Betydligt bättre argument än att få säga “jo, jag blev vald för att jag var från Åtvidaberg”.

Jag säger grattis till den nya styrelsen! Se hela länet, fokusera på uppdraget och tänk strategiskt.

18 kommentarer:

Björn sa...

Det är lätt att säga, men svårare att åstadkomma. Men det är klart, en rutinerad valberedare som du, Nicke, kan säkert åstadkomma underverk. Vad har du för tips till valberedningen i Vänsterpartiet?

Richard "Nicke" Bremer sa...

Grunden är alltid att alla medlemmar ska känna sig välkomna, få komma med idéer och kunna delta i verksamhet, göra nytta och delta i studiecirklar. Bland dem som är aktiva på det viset finns alltid någon/några som vill kliva fram och ta på sig ett styrelseuppdrag.

Jag tror man ska vara försiktig med att lägga på för mycket på nya förtroendevalda. Låt var och en växa och utvecklas i sin takt.

Till sist, Joe Hills ord gäller än i dag när det kanske känns motigt då och då:
Sörjen icke, organisera eder!
Med andra ord, att skriva in nya medlemmar är jätteviktigt!

Inspi(red)1 sa...

mm...Det är lite märkligt, det faktum att när striden stod om riksdagslistan, då var länsspridningen viktigare än kompetensen trots att riksdagen är vårt högsta beslutande organ. Men när det gäller distriktsstyrelsen då är argumenten omvända. Nu kan ju förvisso en bra spridning i sig vara en form av kompetens men ändå, lite märkligt är det ändå. Speciellt med tanke på att det i stor utsträckning är samma människor som nu har bytt ut de gamla argumenten och nu betonar kompetensen.

Richard "Nicke" Bremer sa...

Till inspi(red):
Jag kan bara för min del utgått från vad jag drivit på distriktsnivå. Jag interpellerade om formerna för fastställande av riksdagslistan och jag deltog också i stadgeförändringsdebatten. I båda sammanhngen drev jag det som finns beskrivet i blogginlägget.

Så för min del känner jag mig rätt nöjd med att ha betonat kvalifikationer före geografi. Det är bara att haka på om du vill påverka i samma rikyning.

mikael joelsson sa...

Varför hittar vi inte Aleksander Gabelic i styrelsen idag då ? vår klart bäst rustade S-politiker i detta län !?
Östergötlands S distrikt är idag ett splittrat sådant. grattis !

Richard "Nicke" Bremer sa...

Svar till Micael Joelsson:
En förutsättning för att bli vald är att man kandiderar och nomineras. Som jag känner till fanns inte Aleksander bland de nomineringar som sänts in till distriktet. Därför faller din fråga.

Jag tycker däremot att det är en klar förbättring att bli vald utifrån egenskaper och styrka specifikt, än att enbart bli vald på geografiska meriter.

Inspi(red)1 sa...

Jag tror att Mikaels fråga är ställd och ska ses hypotetiskt. Den gällde förmodligen inte det tekniska kring själva nomineringsförfarandet.

Gabelic är Östergötlands mest intellektuella politiker och skulle givetvis ha haft en framskjuten roll i partiets topp. Men den debatten är nu avslutad.

Jag anar av inlägget att Micke kommer från någon av våra mindre kommuner och känner en viss bitterhet över snedfördelningen i Styrelsen. Lätt att förstå den besvikelsen. Man har ju i det närmaste rotenonbehandlat mot representation från södra länsdelen.

Det verkar som att man tagit fasta på, var det Kindberg-Batra? och hennes uttalande om att statsbor är smartare än lantisar när man fann intelligentian boende uteslutande i länets större kommuner. Jag bekänner mig personligen till meritokratin men vet av erfarenhet hur lätt den tippar över i elitokrati.

Politik handlar mycket om hjärta och gemenskap. I alla fall om man befinner sig till vänster om mitten. Så låt oss hoppas att vi inte står där efter nästa val och inte förstår hur vi kunde förlora när vi tyckte oss ha det mest kompetenta laget.

Och du Micke, keep on fighting! Det kan mycket väl vara så att den där marginalväljaren som får vågen att tippa över finns just i din kommun, även om den är liten.

Richard "Nicke" Bremer sa...

Det är intressant att följa diskussionen här och lite förvånande att den fortsätter så långt efter att inlägget skrevs. Lite trist bara att inte Inspi(red) träder fram ur sin signatur och vågar skylta med ett naman. Politik och politikens inre liv blir bättre om inte signaturen används. Öppenhet är en styrka och leder långsiktigt till förändringar i de inre strukturerna.

Så detta med styrelseledamöternas och icke styrelseledamöters styrka och kunnighet. Fakta är att vi haft en distriktskongress som antog nya stadgar och som valde styrelse utifrån valberedningens förslag. Några reservationer gjordes inte. Man kan ha åsikter om enskilda ledamöter och ersättare, så är det alltid.

Den mest namnkunniga i styrelsen, både ur lokalt, regionalt och nationellt perspektiv är Lena Micko. Det händer att våra åsikter sakpolitiskt går isär, men ur strategisk och kompetensmässig synpunkt är Lena ett mycket starkt namn. Platsen i partistyrelsens VU bekräftar detta. Övriga enskilda namns meriter och styrkor tänker inte jag diskutera på ett bloggforum.

Och så detta med geografin, det finns ingen automatik i att antalet kommuner avspeglas i en distriktsstyrelse. Värmland har sexton kommuner, Skåne tjugotre, Stockholm trettiosju tror jag. Men det avspeglas inte i distriktsstyrelsens storlek. Styrelsens storlek betyder däremot mycket för att kunna vara det strategiska organ den ska vara. Styrelsen ansvarar för hela distriktet, ledamöterna är inte representanter för enskilda arbetarekommuner.

Elva är fortfarande en ganska stor styrelse, kanske nio ledamöter och två ersättare hade varit fullt tillräckligt. Med en kraftig minskning av antalet ständiga adjungeringar får nu styrelsen en möjlighet att verkligen arbeta, det är inte längre ett litet rpresentantskap som möts.

Jag tror att förändringarna leder till att det kommer att bli bra, men kanske det tar ett par år innan saker och ting blivit mycket bättre.

Richard "Nicke" Bremer sa...

Ytterligare en kommentar: Boxholms arbetarekommun nominerade ingen överhuvudtaget till den nya styrelsen. Om det nu inte fanns några lokala namn att nominera, varför fördes inte Gabelic fram från Boxholms sida?

När den geografiska "meriteringen" är avskaffad, finns ju en större möjlighet att stötta andra nomineringar och gå samman flera arbetarekommuner för att föra fram enskilda namn. Kort sagt ett helt vanligt nomineringsförfarande.

Inspi(red)1 sa...

Hur är det Nicke, känner du dig provocerad av eller hyser du av någon anledning agg mot våra kamrater nere i söder? Tycker du riktar ditt imaginära svärd i en ganska tydlig riktning. Gamla oförrätter?

I och för sig har dom väl en ganska hög svansföring, men med framgångar kommer gott självförtroende. Det ska vi väl inte provoceras av.

Undrar om inte Boxholmarna känner att man inte riktigt får uppskattning efter förtjänst. Dom får ju helt klart jobbet gjort. Bara att kolla i facit.

Richard "Nicke" Bremer sa...

Till Inspi(red):
Jag vet inte vem du är,men på något sätt verkar det som vi känner varandra tämligen väl.

Jag har inga oplockade gåsar med de södra länsdelarna. Jag har däremot ett antal oplockade med ett antal personer i Ödeshög som bildade det nya Ödeshögspartiet. Det ärf nog ömsesidiga känslor det handlar om.

Jag tog ställning aktivt för stadgeförändringen och agerade också på distriktets årsmöte. Jag har i det här blogginlägget förklarat mitt resonemang och mina argument.

Jag är förvånad att det pågår en intensiv diskussion så långt efteråt. Jag är dessutom förvånad över att argumentationen förs så aktivt från ett håll i länet, där hemläxor med nomineringar och val av ombud till partikongressen under ett par års tid inte högprioriterats.

Ge de nya stadgarna ett par år, de kommer att fungera alldeles utmärkt. Däremot ställer det krav på aktivitet, samverkan och helhetssyn. Vägen dit är olika lång beroende på utgångsläge.

Mikael Joelsson sa...

Frågan om att Boxholms arbetarkommun inte nominerat någon tycker jag att vi kan lämna därhän. Ganska intressant att det nu plötsligt inte är viktigt vart man kommer ifrån i länet. När man satte riksdagslistan var det viktigt. Och att man nu valt det bästa laget tror jag på beroende på hur det går i valet 2014. Förresten Nicke ! Vem gjorde det bästa kommunvalet i länet ? Där kanske dom bästa finns !?
Och när man pratar om vem som har mest medlemmar så räknar vi väl in antalet kommuninvånare också !?
Men jag har ett förslag till nästa distriktskongress, Då kan ni i Nrkpg och Lkpg prata om hur ni vill ha det så vi kan justera stadgarna efter det sen. bra va ?

Richard "Nicke" Bremer sa...

Det är ju inte Linköping och Norrköping som har bestämt. Det är distriktet som har fasställt stadgarna på förslag från styrelsen. Om enskild medlem, föreningar eller arbetarekommuner vill ändra stadgarna finns motionsinstrumentet att tillgå eller att tillskriva styrelsen.

Inflytandet på distriktsnivå bygger på det raka ackordets princip, det vill säga ju fler medlemmar desto fler ombud på distriktskongressen. Någon hänsyn till antal innevånare i den enskilda kommunen ryms inte i stadgarna. En mindre kommun kan vara ett starkt s-fäste och ha många medlemmar och därmed få ett stort inflytande.

Så det allmänna rådet blir att värva medlemmar. Som en bieffekt ökar då också Östergötlands totala antal ombud på partikongresserna.

mikael Joelsson sa...

Du fick mailväxlingen mellan Roger Berzell och Mikael Stenquist där det klart framgick att Lkpg och Nrkpg ville stärka sina positioner. Och det räckte tydligen inte med kongressen utan man ville även lägga sig under styrelsen, Nu är det gjort och vips har distriktet ett antal missnöjda arbetarkommuner. Hoppas det känns bra. Man kanske skulle förändra riksdagslistan på samma sätt. Tycker att ni som är så förfärade över Boxholms folkets reaktion ska ta och kvista ner och sätta er och lyssna på vad som vill sägas från detta hemska S-näste. För vad begriper Boxhölmarna !? Vi fick ju bara drygt 54 % av rösterna i kommunen.

Richard "Nicke" Bremer sa...

Jag känner naturligtvis till röstsiffrorna i Boxholm, det är mycket bra siffror. Lika glädjande är att makten återtagits i Motala, Mjölby och Fnspång och behållits i Norrköping.

Det som förvånar mig är att ett beslut som visserligen inte var enigt, men som inte någon reserverade sig emot, fortsätter att ifrågasättas. Det har tagits och stadgarna gäller.

Om det nu finns en så stor kritik även efteråt, agera då i så fall med en motion där "ni Boxhölmare" beskriver hur utvecklingen av distriktet ska se ut enligt er mening. Ett konkret ändringsförslag som skrivs fram till kommande kongress. Det hjälper ju inte att bara gnälla.

Mejlväxlingen med 1:e ombudsmannen kommenterar jag inte. Jag fick ett utsnitt av en troligen lång tråd, det blir bara en lösryckt mening utan sammanhang.

Mikael Joelsson sa...

Det är till att låtsas som det regnar. Beslutet är direkt ett steg mot ett mindre demokratiskt arbetssätt. Och varför inte säga det hela direkt att eftersom ni envist hävdar att man toppar laget så förklarar man en större del av distriktet för mindre vetande, helt i Anna Kindberg-Batras mening. Att lägga sig på just 11 ledamöter, retfullt nära 13 som skulle räcka för att täcka in samtliga arbetarkommuner är arrogant och maktfullkomligt för du vet så jävla väl hur det slutar i praktiken.O sen se hur vår ombudsman bär sig åt i Söderköping då han gick omvägar för att slippa möta Ulf Eriksson och Magnus Lundqvist var beklämmande att se.
Och nu ligger det i Berzells intresse att ta kontakt för att reda ut detta, för det är fullt möjligt, bara man kan visa att man kan ta kritik.

Richard "Nicke" Bremer sa...

Till Mikael Joelsson och Inpi(red):
Det här blir min sista kommentar i den här långa tråden, en tråd som tog fart ett bra tag efter att blogginlägget skrevs.

Jag vill säga tack till Mikael som skriver med sitt namn, helt öppet. Vem Inspi(red) är har jag inte fått veta eller kunnat räkna ut.

Jag kan bara konstatera att en demokratisk process har löpt, en styrelse har lagt förslag och högsta beslutande organ (distriktskongressen) har fattat beslut kring nya stadgar. Därefter har val förrättats i enlighet med de antagna stadgarna. Inga reservationer finns.

Tonläget i den sista kommentaren är så pass grovt att jag avstår från vidare kommentarer.

Roger sa...

Hejsan!

Jag tycker det är tråkigt att Mikael känner så inför mig. Men det var absolut inte meningen att gå några omvägar om någon så uppfattade. Om någon uppfattat det så är det jättetråkigt.

Jag har redan före kongressen haft kontakt med arbetarekommunen om att jag vill komma och träffa er. I förrgår hade jag ny mejlkontakt och hoppas att snart kunna komma till Boxholm.

Med vänliga hälsningar
Roger Berzell