30 oktober 2012

Tankar in för S-kongressen

Att kandidera till partikongressen 2013,
ett anförande på möte med Socialdemokraterna i Linköping
29 september 2012

Vem är jag?

Jag är en politiskt aktiv folkbildare och jobbsökande, som har ett partiengagemang sedan många år. Under ett antal år var jag också fackligt engagerad i Kommunal. Jag är Linköpingsbo sedan länge, lever med min livskamrat Lotta och har två vuxna barn. I januari blir jag farfar igen, vilket är ett oändligt glädjeämne.

Vilka frågor vill du driva på partikongressen 2013?

Den viktigaste frågan är ett reformerat utbildningssystem, som öppnar dörrar i stället för att stänga dem. Under de gångna sex åren har skola och högre utbildning förändrats kraftigt, men inte i den riktning som socialdemokraterna vill. Jag vill se en skola som lyfter fram varje unges starka sidor, ger nya chanser i vuxen ålder och inte en skola som sorterar och skiktar. Skola och utbildning är det politiska område som ger allra mest påverkan på framtiden och detta under lång tid. Samma sak gäller givetvis också högskoleväsendet och vuxnas lärande i övrigt. Det är starka lärkedjor vi ska skapa, inte fallgropar. Vår skola ska bygga på vetenskapliga rön och inte på en enskild ministers drömmar om hur det var förr.

Jag tycker också att arbetslösheten måste bekämpas mer offensivt och här kan man se en stor skillnad genom det budgetförslag socialdemokraterna lagt fram i riksdagen. Aktivitet är ledordet, inte att sitta still, samla i ladorna och sänka skatter.

Det är mer än rimligt att taket i a-kassan höjas rejält efter att ha legat still så oerhört länge. Det är riktigt dålig ersättning också med högsta dagpenning, många många får inte ens en bråkdel av detta. Det leder till otrygghet, till vikande konjunkturer och till oron för morgondagen. Vem vinner på det?

Så frågan om vinster i välfärden. Jag tycker för min del att partistyrelsen hamnat på en bra nivå med dokumentet ”Nationella kvalitetslagar”. Möjligen att det kommunala inflytandet vid friskoleetableringar kunde betonats ytterligare. En hörnsten är det kommunala och regionala självstyret. Går vi på förbudslinjen så tvingar vi hela Sverige i en viss riktning. Samma argumentationslinje som att tvinga hela Sverige att tillämpa Lag om valfrihet (LOV). Skillnaden är stor mellan Boxholm och Nacka. Vi ska inte påtvinga en lokal folkvilja nationella diktat, då blir det med garanti reaktioner av ganska kraftigt slag. Och inte minst, vi ska vinna valet 2014,

men lika viktigt är det att vinna 2018 och 2022. Då kan vi inte gå till val på ett program som så kraftigt kastar om människors vardag runt om i landet.

I övrigt vet jag att organisationskommittén har ett spännande arbete framför sig som ska landa på kongressen. Det är kanske inte förstasidesfrågorna, men nog så viktiga för att kunna ha en vital och livaktig partiorganisation.

Slutligen, jag tycker också att arbetet för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet behöver lyftas ytterligare i partiet, samma sak gäller det feministiska perspektivet och HBTQ-frågor. Det finns starka krafter som arbetar i motsatt riktning idag och vi behöver mobilisera och lyfta fram de här frågorna ytterligare.

Inga kommentarer: