30 september 2008

Är den borgerliga politiken värd sitt pris?

I en interpellation till kommunfullmäktige den 30 september i Linköping frågar partivännerna Elisabeth Gustafsson och Eva Lindh om den borgerliga politiken är värd sitt pris. Bakgrunden är ökade kostnader för social bistånd som i sin tur beror på ett ökat antal utförsäkrade (0-klassade) från Försäkringskassan. Nya regler för sjukskrivningen slår hårt och enskilda individer/familjer får sin tillvaro snabbt raserad. Vägen till utanförskap har öppnats genom en hårdhänt regeringspolitik. Vad är då de egentliga motiven bakom det genomskinliga talet om att bekämpa ohälsan och vad är det som egentligen är intressant?

Det intressanta är under vilka omständigheter förändringarna genomförts. Allt har skett i en tid av stora finansiella överskott i statens kassa, inte alls i samband med en statsfinasiell kris. Det har gjorts för att bekosta skattesänkningar som framför allt har gynnat bättre bemedlade med höga inkomster och exklusivt boende, alltså moderata kärnväljare. Uppenbarligen är det dessa väljargrupper som ska svara JA på frågan om den borgerliga politiken är värd sitt pris. De drabbade av samma politik förs ut i ett allt djupare utanförskap, tro inget annat.

Uttrycket "De nya moderaterna" har klingat falskt hela vägen från det att det lanserades. Det finns inga nya moderater, det vi ser är klassisk högerpolitik med drag från förra sekelskiftet. Syftet är nu, som alltid, att gynna egna kärnväljare och sända notan till de som har det sämst i samhället.

Inga kommentarer: