23 oktober 2008

Closed communitys brottsfria?

Läser i en artikel i Metro att en tredjedel av svenska folket vill bo i en "closed community". Vem tror att en "closed community" är fri från brott? Precis som i alla områden - fina som mindre fina - kommer här att finnas kvinnomisshandel, barnmisshandel, skattebrott, bokföringsbrott, olaga hot, incest, rattfylla osv. Det är naivt och tro att fina fasader innebär brottsfrihet. De allvarligaste brotten begås ofta inom familjens ram. Så må man vara direktör, spärrvakt eller något där emellan.

Där människor bor sker det goda och det onda, den vackraste fasaden visar inte alltid vad som finns bakom den.

Inga kommentarer: