26 april 2008

Avdragsberoende

Den veckan har årsmötena duggat tätt. Först var det Östergötlands bildningsförbund (ÖBF) i tisdag, sedan var det ABF Östergötland i torsdags och slutligen idag lördag 16 maj fick jag äran och förmånen att leda Hyresgästföreningens regionfullmäktige i region Öst. Årsmöten är kanske oftast tämligen befriade från överraskningar, men så var det inte idag. Två slutna omröstningar, varav den ena gällde ordförandeposten och mötet gick en annan väg än valberedningens förslag. Huruvida det var bra eller dåligt vet man inte förrän om kanske ett år, men i vart fall visar valen att det finns en levande demokrati i organisationen. Dessutom fick jag lyssna till ett intressant anförande av Barbro Engman som är förbundsordförande och dessutom har egen blogg. Vältaligt, snärtigt och med humor sågades Mats Odells bostadspolitiska utredning ner i småbitar. Och ovanpå på detta introducerade Barbro ett nytt ord "avdragsberoende" för att visa att det finns människor vars privata ekonomi är beroende av avdrag på samma sätt som vissas är beroende av bidrag. Båda begreppen handlar om omfördelning av resurser via skattesystemet, men det är bara bidragsberoende som nämns i debatten än så länge.

Som kronan på verket var det skivmässa i våningen under möteslokalen och här fyndade jag två gamla LP från proggperioden i svenskt musikliv. Som det sägs i Pistvakt: vicken dag!

Inga kommentarer: