22 april 2008

Detta kungahus

Man ska egentligen inte reta sig för mycket på kungahuset, det är att rikta sin energi på fel saker. Men när statschefen med följe besöker Östergötland och inte pratar med media undrar man ju hur saker och ting står till egentligen. För statschefen är ett offentligt ämbete, det finansieras med skattemedel och varför ska inte samma tågordning gälla för den funktionen som det övriga offentliga Sverige? Jag tänker på öppenhet, hög tillgänglighet, god serviceanda och ett tydligt medborgarperspektiv! Rimligen borde dessa principer gälla före hovkonventioner, fina kläder, otillgänglighet och bristande serviceanda? Östgöta Correspondenten har skildrat det nyss genomförda statsbesökt från Luxemburg på ett bra sätt , bland annat i en artikel publicerad 080419 med journalisten Christian Ströberg som skribent. Ärligt talat, har vi någon nytta av en så självfixerad institution som monarkin?

Inga kommentarer: