19 mars 2010

Ny kurs för landstinget

De båda socialdemokratiska toppkandidaterna till höstens landstingsval, Mats Johansson och Christoffer Bernsköld, stakar ut kursen för nästa mandatperiod i en artikel i NT, publicerad på partidistriktets hemsida. Båda två utgör en ny fräsch del av den socialdemokratiska regionala politiken.

Orden i artikeln förpliktigar. “Vi vill också utveckla landstingets medarbetarpolitik. Medarbetarna är den viktigaste resursen i att skapa en god hälso- och sjukvård. Alla arbetsplatser i landstinget ska vara mönsterarbetsplatser, med en bra arbetsmiljö och en hög grad av delaktighet från alla medarbetare. En allt mer avancerad hälso- och sjukvård ställer också stora krav på kompetensutveckling.

Det krävs en hel del jobb och framför allt konkreta resultat för att kunna vinna tillbaka de landstingsanställdas förtroende. Jag har i min absoluta närhet tre landstingsanställda, en sjukhuskurator, en sjuksköterska och en barnmorska. Deras upplevelser på senare år leder i bevis att förtroendet för landstingspolitikerna är minst sagt svajigt och det gäller inte bara den sittande majoriteten. Men om mått och steg tas för att skapa verkliga mönsterarbetsplatser i Kommunals anda, då kan förtroendet återvinnas och med tiden kan den oerhörda potential som personalen rymmer tas tillvara och skapa utveckling och tilltro till Landstinget i Östergötland.

På vägen mot valsegern i höst behöver vi Socialdemokraterna lyssna in de tankar och idéer all personal i landstinget har om hur verksamheten kan utvecklas, kvalitetssäkras och ett hälsosammare Östergötland skapas. Ordningen från perioden 2002-2006 behöver mönstras ut, inte en gång till ska vi gå till val på ett glättigt budskap och sedan gör den största omstruktureringen någonsin, för att i slutänden försöka förankra det som gjorts i partiorganisationen.

Vi går till val på ett öppet och ärligt budskap. “Samtidigt behövs mer stöd för chefer och medarbetare i ekonomiska tuffa tider. Den borgerliga majoriteten har abdikerat från ansvaret för ekonomin. Stora generella besparingar utan politiskt ansvarstagande är inte aktuella om vi får förtroendet att leda landstinget nästa mandatperiod.” Det kan med all säkerhet bli tuffa år fram till en ekonomi i balans, men vi socialdemokrater är tydliga med att politiken inte kan abdikera och lägga över ansvaret på verksamheten.

I april samlas länets Socialdemokrater till distriktskongress. Då ska vi bland annat besluta om det Hälso- och sjukvårdspolitiska program som vi ska gå till val på. Jag tror vi kan komma riktigt långt och lyckas mycket bra med en ny och framåtsyftande ledning för Socialdemokratiska landstingsgruppen. 

Nicke Bremer

Inga kommentarer: