6 maj 2008

Serien klass 9 A - en fantastisk resa

Jag har följt inte alla avsnitt, men de flesta av SVT-serien Klass 9 A. Varje gång har jag varit djupt rörd, tårögd, glad, imponerad. Låt vara att teve alltid dramatiserar en del, men serien har visat att alla skolungdomar rymmer en oerhörd potential och att alla har en vilja att växa, utvecklas och komma vidare. Möjligheten att se möjligheter och styrkor borde vara den röda tråden i skolan, inte att fokusera på problem.

Jag tycker att teveserien är ett bra exempel på vad det innebär när elevernas förmåga får stå i centrum. Att ett öde inte är ristat i sten och hur mycket kraft, nyfikenhet och möjligheter som finns inrymd i högstadieelever. Serien leder också i bevis att dagens system med ökad segregation och ojämn resursfördelning leder helt fel. Jag är glad att jag följt programmen och hoppas att fler inspireras av skildringen.

Utbildnings- och bildningsprocesser brukar skildras med metaforer om inre resor. Eleverna i Klass 9 A har verkligen gjort en spännande resa som lett till ökad självinsikt, ökat självförtroende och frisläppt kraft.

Inga kommentarer: