27 maj 2008

Dödliga olycksfall på jobbet cynisk trend

I dagens Folkbladet finns en intressant artikel. Den handlar om ett åtal som nu väcks gentemot de ansvariga i en arbetsplatsolycka med dödlig utgång. Antalet arbetsplatsolycker med dödsfall som följd ökar långsamt. Det är en farlig och skrämmande utveckling. Min egen uppfattning är att varje sådant olycksfall ska utredas som om det vore vållande till annans död. Att förolyckas i sitt arbete är en djupt tragisk händelse och det går inte att bortse från att ett sviktande säkerhetstänkande och snäva vinstintressen ligger bakom den ökande trenden.

Också en artikel i webbutgåvan av Byggnadsarbetaren pekar på samma tendens. Märkligt då att nuvarande regering dragit in resurser för Arbetsmiljöverket och dessutom lagt ner Arbetslivsinstitutet. Tanken att aktieägarnas utdelning går före säkerhet för de anställda är logisk sett till utvecklingen. Begreppet "det nya arbetarepartiet" som används av Moderaterna har aldrig klingat falskare.

Inga kommentarer: