4 maj 2008

Att läsa är nödvändigt!

Ibland har jag tid att läsa en del och uppskattar det verkligen. Att bortanför kommunala handlingar, intern information och beslutshandlingar få läsa texter som förmedlar hela sammanhang och människors innersta känslor är en sann njutning. Alla som läser hittar sina spår. Just nu är det Ingmar Bergmans författarskap som ger intryck. Lysande språk, nära, djupt, trovärdigt och äkta är etiketter som kan användas. Nu är det Den goda viljan som ligger på nattygsbordet. Den är skriven i dialogform, samtalen löper som röd tråd genom boken. Fängslande och och starkt, inte utan humor, med både glädje och smärta, fångas en familj och de personer som rör sig i dess närhet.

Vi har alla våra favoritförfattare. Läsupplevelser kan bara mätas hos läsaren. Vad jag tycker om kan vara skräp hos någon annan. Jag tror det viktiga är att ta sig tid att läsa, att sänka tempot en stund, att fångas av en berättelse/skildring som kan leda bort från det egna nuet och jaget. Att inte läsa skulle vara en plåga, bokstäverna och orden är märkliga små ting som kan sättas samman på de mest fantastiska sätt. Ta chansen, läs!

Inga kommentarer: