15 november 2009

Eftertanke och framtid

I lördags landade en lång tids aktivitet kring nomineringar till riksdagslistan för oss Socialdemokrater i Östergötland. För egen del hade jag engagerat mig ganska hårt för att få Aleksander Gabelic på säker valbar plats, till och med en Facebookgrupp drog sent omsider igång för att ytterligare öka trycket.

Strategin att puffa för Aleksander var så när fullt ut framgångsrik. Med röstsiffrorna 153 för motkandidaten fick vår kandidat 130 röster, ett ganska jämt lopp med andra ord. Jag tror den jämna omröstningen rymde sympati, protester, engagemang och tron på att ett län trots allt bara är - just det - ett län. Vägen fram till omröstningen innehöll blandade komponenter, men framför allt öppen och ärlig debatt de gånger placeringarna på listan diskuterades öppet. Där emellan har funnits andra inslag som skriftliga pekpinnar, makt och rädsla för att de smidigaste planerna ska kastas om och kastas över ända.

Så med hela vägen fram till listan i backspegeln kan det finnas skäl att fundera över förändrade eller i vart fall justerade urvalsinstrument och kriterier, andra metoder för omröstning, större möjlighet för öppna delegationer vid val av företrädare. Det måste inte för alltid vara rätt det som en gång varit det. Ett par frågor rullar upp för mig: Hur skapar man förändring och hur skapar man förutsättning för den? Vilka strukturer hindrar förändringen?

Fundera på frågorna och hör gärna av dig med dina idéer och synpunkter! Du kan mejla direkt till nicke.bremer(at)comhem.se eller ännu hellre skriva reaktionerna som kommentarer här.

3 kommentarer:

ash sa...

Jag skriver som jag gjort på annan plats: "Ett slag förlorat. Men kampen för ett vitalt, attraktivt och inflytelserikt (S)-distrikt fortsätter på flera fronter. . . Två östgötska (S)-ministrar i 2018 års regering kräver nya tankar och arbetslinjer."

Charles sa...

Hej Nicke
Vill ge ett par kommentarer till Varböldsartikeln. Du har ju varit ett par ggr i Ödeshög för att försöka blidka parterna åt i (S) röran, men totalt misslyckats och tom förvärrat den situation som uppstått. Du har ju inte varit den medlare som försökt att ena parterna.

Istället från första början har du endast tagit parti för de som nu styr (S) i Ödeshög.

Om du drar dig till minnes, så började det hela med att ca 7st ledamöter från AK-kommunens styrelse avgick i protest mot att SAP Distriktet valde att sätta in ett annat namn i dess styrelse än det som föreslagits av medlemmarna i Ödeshög. Traditionen hos (S) i Ödeshög har alltid genom åren varit att dess ordförande representerade i partidistriktets styrelse. Två år i rad valde Partidistriktet i Östergötland att sätta in en annan representant tvärtemot vad partiet i Ödeshög önskade.

Hur tror du ex-vis att denna typ av demokrati skulle ha accepterats i Linköping om partidistriktet skulle satt sig på din egen Arbetarekommun. Troligen totalt kaos, men i Ödeshög gick det bra, utan några protester, trots att du var här. Du hade ingen förståelse eller medkänsla för de som 7 som avgick ur styrelsen i protest.

Vad gäller den parlamentariska situationen i Ödeshög så borde du också känna till, att vår KF-grupp i Ödeshög har en majoritet bestående av de styrelsemedlemmar som avgick i protest från AK-styrelse. Vi har alltid agerat utifrån KF-gruppens beslut och som varit parlamentariskt möjligt. Vad vi vänt oss emot är att inte en eller ett par personer diktatoriskt tror man ska mästra en majoritet genom odemokratiska metoder. Några försök att ena partiet i Ödeshög har inte gjorts av de som nu sitter i styrelsen.

Vad gäller bygdeskolan i Västra Tollstad så kan jag upplysningsvis berätta för dig att oenigheten här rör sig om hur man ser till arbetsmiljö och människors hälsa. Barn i skolan hade rapporterats sjuka troligen pga mögel i skollokalerna. Vi från Barn och utbildningsnämnden begärde omedelbart att saken skulle undersökas.

När undersökningen väl kom till stånd visade resultaten på, att det var hälsovådligt att vistas i lokalen. Två av kommunens miljöinspektörer rekommenderade Barn och utbildningsnämnden att omedelbart stänga skolan. Vi som satt i nämnden följde detta råd för att göra en sanering av skolan. Detta i sin tur innebar att kostnaderna för sanering och reparation av skolan blev så dyr att KF beslutade att lägga ner skolan.

Hela tiden i denna fråga, har de som nu utgör partiets ledning i Ödeshög varit emot detta. Jag frågar mig vilken människosyn dessa partikamrater egentligen företräder när man säger sig vara goda Socialdemokrater. Viktigast var tydligen att driva fram ett mötesbeslut oavsett vad som hände med elevers och personalens hälsa. Jag kan med gott hjärta i efterhand bara konstatera att vår sk falang haft rätt. Likadant gäller det i de parlamentariska besluten.

Vad gäller budgetbeslutet 2010 så kan jag bara konstatera att (S+C) budgeten var ogenomarbetad och bra mycket sämre än den budget vi ställde oss bakom. Anledningen därtill var att (S) ville spara mera på skola och åldringsvård och lägga dessa pengar i en särskild pott hos Kommunstyrelsen. Detta i sin linda betydde att ex-vis BUN och SOC-budgeten skulle minskas med över 1 miljon kr i redan ansträngt budgetläge, där nämnderna gjort sitt yttersta för att komma i fas.

Hyckleriet i Ödeshög får väl stå för den som sagt det. Vi går ändå stärkta med högburet huvud från (S) partiets lokalpolitik i Ödeshög. Vårt hjärta finns ändå för det socialdemokratiska partiet, trots Dina varböldsliknande påhopp
Charles Eriksson

Benny sa...

Kjell håll dig till saningen och skriv att du inbjudit till styrelsemöte angående budget men att aldrig någon inbjudan kom. Samt att ni förhandlat med centern det fick v reda på dagen innan budget skulle tas i ks.Snälla nicke kom hit och prata med mig och övriga falangen så att du får reda på sanningen