25 november 2009

Kommentarer till "varböldsinlägget"

Jag har fått en del kommentarer kring mitt förra inlägg En varböld värker hål, där jag beskrev vägen fram till måndagens moras med en totalt sprucken fullmäktigegrupp inom Socialdemokraterna Ödeshög. Mediareaktionen blev omedelbar, med samtal både från Corren och Radio Östergötland. Jag har sedan i bloggkommentarer blivit beskylld för partiskhet, faktaförvrängning och för att förvärrat situationen inom lokalorganisationen. En "klipsk och djupsinning"kommentar säger "Vore jag katt skulle jag inte lyfta på rumpan åt dej och ditt DRAVEL.Väl mött öga mot öga med oss och förklara dej!".

Låt mig lyfta fram några fakta som jag menar varit avgörande:

1. Efter en lång och öppen träff där alla berörda fått komma till tals utan replikrätt valde sex stycken styrelsemedlemmar av egen kraft att inte medverka i det fortsatta arbetet för att skapa bättre klimat i styrelsen och lokalorganisationen. Jag var mycket noga med att inte ta ställning för någon sida hela vägen fram till denna brytning.

2. Två stycken årsmöten har genomförts utan reservationer och utan voteringar. Styrelsen har blivit enhälligt vald vid båda dessa tillfällen.

3. Styrelsen och dess ordförande är legitima företrädare för arbetarekommunen. Detta regleras i stadgarna. Styrelsen har varit den part som har sökt samarbete vid de möten där jag medverkat. Jag har vid dessa tillfällen ansträngt mig för att vara så saklig och noggrann som möjligt, detta för att bidra till att stabilisera organisationen. Samma sak har gällt övriga externa medverkande.

Kulturfientlighet och högerkraft
Hur de nu avhoppade fd partikamraterna än beskriver saken kan man också klart konstatera att stödet har gått till tre högerpartier (Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna) och att detta bland annat lett till att Socialdemokraterna missat möjligheten att ingå i en ny majoritet (med Centerpartiet). En följd av detta är att Ödeshög blir länets första kommun med noll kronor i folkbildningsanslag. Detta i en kommun som präglas av amatörkultur i olika former. Indragningen innebär att studieförbunden sannolikt lämnar orten helt och att en kulturskatt som Alvastra Krönikespel allvarligt hotas.

Det är falsk marknadsföring att påstå att det har skapats en alternativ lokal socialdemokrati. Avhopparnas eventuella nya partibildning är ett högeralternativ och inget annat.

Andra mediakommentarer:
Lyssna gärna till partidistriktets ombudsman Roger Berzell i ett inslag i SR Östergötland.

6 kommentarer:

Anita Näsberg, Ödeshög sa...

Hej, Kamrat: Att kalla Ödeshögskonflikten för en personkonflikt stämmer inte med min uppfattning. Jag har suttit på ett ordinarie mandat i AK-styrelsen sen i februari och bara bott i denna vackra kommun i 1,5 år och kan efter 1 års aktivitet/samtal med MÅNGA aktiva och passiva sosse-väljare (här i Ödeshög med 5200 invånare) konstatera att:
1.traditionell partipolitik bygger mycket på personligt förtroende här, mindre på "färger" och blocktänkande.
2. att en traditionell organisationsbyggnad(SAP) inte finns här - långt mellan styrelse och medlemsmöte pga noll föreningar
3. att ett mycket undermåligt styrelsearbete har bedrivits under åtminstone detta år
4. att viljan till ömsesidiga samtal, samsyn/kompromiss inte finns hos nuvarande ordförande här
5. att den politik som "falangen" driver här har KLART socialdemokratiska förtecken
6. att alltför många "klamrar" sig fast vid sina uppdrag av (ibland) tveksamma skäl -utan självkritiskhet och naturlig distans till det egna uppdraget
7. att förtroendet för AK-styrelsen sjunker alltmer nu förvånar inte mig som själv ÄNNU inte fått upp några av mina 14 politiska förslag på dagordningen

I mitt socialdemokratiska arv ifrån två föräldrar födda i Ådalen handlar DEMOKRATI om något mer än "partpolitisk representativitet". Det handlar om ett demokratiskt förhållningssätt i sitt eget tänkande, handlande och AGERANDE - och det kräver ibland extraordinära åtgärder för att åstadkomma. Mitt förtroende för den sittande AK-styrelsen är numera NOLL - pga mina egna upplevelser, inte andras. Jag nådde "vägs ände" när jag(trots 25 års politiskt engagemang) inte ens var värd en sista plats på kommande fullmäktigelista. Därav mitt avhopp ifrån en styrelse där jag inte haft, har eller kommer att få något inflytande eller någon respekt. Det är för mig vad S-politik handlar om: Inflytande, delaktighet OCH respekt. Jag ser fram emot en SOCIALDEMOKRATISK politik i Ödeshög - oavsett vilka yttre "etiketter" man vill klistra över detta med eller kalla det...

Richard "Nicke" Bremer sa...

Korta kommentarer:
2. Avståndet mellan styrelse och medlemmar är ju extremt kort i en liten arbetarekommun utan föreningar. Det är svårt att förstå din kommentar.
5. Att rösta mot partiviljan och för en blå m-kd-fp-politik är ALDRIG socialdemokrati.

När flera personer nu valt att lämna partiet i Ödeshög innebär det att de avsagt sig möjligheten att använda socialdemokratisk flagg. Långsiktigt innebär det att arbetarekommunen äntligen kan börja bygga för framtiden och prata ideologi.

kristina sa...

Nicke,Klipsk och djupsinnig tycker du kanske själv att du är.Du sitter kanske i Maddes knä,vad vet jag.
Att jag röstade som jag gjorde står jag för.
Att avståndet mellan styrelse och medlemmar är kort,det står för dej.
En odemokratisk styrelse gör att avståndet är Väldigt Långt.
Att du har medlat och gjort ditt bästa för att ena oss i Ödeshög har inte gjort klyftan mindre.Det beror väl på att du sett bara från en sida.
Att som Madde föra oss bakom ljuset och förhandla med Centern det tycker du är OK,eller har jag fel.
Att madde går på som en "Ångvält"mot mej på ett KS sammanträde,det tycker du är ok,eller har jag fel?
Att hon påstår att jag har en dålig människosyn,det tycker du är ok eller har jag fel?
Att hon skriker o härjar på ett möte är OK för dej,eller har jag fel?
Nej du Nicke din insyn är nog ensidig,ta du och informera dej till fullo och kom igen sen.
Att också Madde säger i Kommunfullmäktige att det är dags för somliga att bilda nytt parti,tycker du det hör hemma i Kommunfullmäktige?
Jag är Socialdemokrat i mitt hjärta och så kommer jag att förbli. Lyssna av alla som gått ur partiet här i Ödeshög före oss så har du "mer kött på dina ben.
Hälsn.Kristina.F

Richard "Nicke" Bremer sa...

Kommentar till inlägg från Kristina Fredriksson:
Jag gör ingen bedömning av om jag är djupsinnig eller klipsk, en del kanske tycker det och andra tycker jag är en total katastrof. Jag skriver helt enkelt inte omdömen om mig själv.

Jag vet däremot att jag inte är känd för att "sitta i knät" och för att jag har en lång erfarenhet i partiet av inte minst organisatoriska frågor. Det är väl det som gjort att jag efterfrågats på olika håll och i olika sammanhang. Jag är glad för att få förtroenden på olika håll i länet.

De beskrivningar jag på min blogg gjort av situationen i Ödeshögs arbetarekommun är förhållandevs balanserad som jag ser det. Oavsett vilken sida man sitter på har det verkligen varit en "varböldssituation" och det är faktiskt så att den fria röstningen från "falangen" i fullmäktige strider mot partiets stadgar.

När man står så långt i från varandra som parterna gjort i detta fall är det nog bättre att man går skilda vägar. Den som får majoritet i arbetarekommunen skriver den organisationens historia. Du, Jan, Charles och Lena får skriva er gemensamma historia. Den absoluta sanningen finns inte nåbar, det är många komplexa förlopp och situationer som lett fram till dagens situation.

kristina Fredriksson sa...

Du Nicke,Högerpolitik avslutar du med.Min fråga till dej är följande.Vad kallar du då Socialdemokraternas Spel under bordet med Madde i spetsen ? Jag bara undrar Vad står det för?Är det rumsrent.Du vet INGENTING om var vi övriga står.Så uttala dej inte.Kristina

Richard "Nicke" Bremer sa...

Kommentar till Kristina Fredriksson:
Att rösta med Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet i en principiell fråga som kommunens budget och inte minst det lokala folkbildningsanslagets avskaffande ÄR högerpolitik. Att Socialdemokraternas valda oppositionsråd för samtal med Centerpartiet för att forma en ny majoritet i fullmäktige ligger inom ramen för uppdraget.

Du, Charles och övriga hindrade Socialdemokraterna från att bilda en ny ledning för kommunen. Ni har valt att lämna partiet. Det är ert val, men ni har lagt beslag på mandat som socialdemokratiska väljare röstat fram. Bara genom att kliva av vinner ni trovärdighet inför valet i höst och det eventuella lokalparti ni ska bilda.

Du säger att jag inte vet någonting, den åsikten får stå för dig och jag kommenterar den inte.