24 november 2009

En varböld värker hål

Jag har haft "förmånen" att under ungefär 2½ års tid följa Socialdemokraterna i Ödeshög och deras mödosamma resa mot framtiden. Det har varit intressant, det medges, att utifrån betrakta en process som nu slutligen resulterat i vad som kan kallas "en varböld värker hål". En gruppering, en minoritet, har ansett sig ha mer rätt än övriga och har gång efter annan fronderat mot ledningen. Otrevligheter människor emellan har definitivt inte saknats.

Märkligt nog har två årsmöten genomförts utan vare sig motförslag eller reservationer. Gänget runt Charles "Challe" Eriksson har inte drivit sin sak på beslutande medlemsmöten, man har i stället gått sin egen väg genom att gå emot partilinjen i de parlamentariska sammanhangen. I år har detta drivits ännu längre, till och med en egen linje vad gäller kommunbudgeten har presenterats, en linje som inte alls lyfts partiinternt. Att agerandet bryter mot partistadgan är solklart och nu kommer det yttersta tecknet när trion Charles Eriksson, Kristina Fredriksson och Lena Lago Berg deklarerar att man ska bilda ett nytt lokalparti. Skeendet skildras i en färsk artikel i Östgöta Correspondenten och på SR Östergötlands sajt.

Äntligen kan den lokala partiledningen börja se framåt, oroshärdarna lämnar Socialdemokraterna. Det finns inget skäl att sakna personer som inte deltar i beslutande medlemsmöten, som inte följer besluten på samma möten och som bara sätter den egna viljan i centrum. Hur det går med partibildningen får vi se, oavsett detta finns nu möjlighet för Ödeshögs arbetarekommun att börja rusta för framtiden.

Det finns också skäl att notera att de tre röstade för ett förslag från (m), (fp) och (kd) och mot ett förslag från (s) och (c). De tre har alltså blommat ut som renodlade högerpolitiker, vilket knappast var vad deras väljare trodde i september 2006. Har trion någon skam i kroppen lämnar de omedelbart sina uppdrag för Socialdemokraterna, inklusive kommunfullmäktigeuppdraget. Att besluta om skattemedel under falsk flagg är inte bara olämpligt, det är i allra högsta grad ohederligt.

8 kommentarer:

kjell sa...

Hej Nicke jo nog har det varit en lång resa till att få ro i partiet, ni på distriktet har haft många resor ned till oss för att försöka ena arbetarkommunen , men när viljan saknas hos dom som kallar sig falangen,är det svårt, utan vad vi ser nu har det funnits en dold agenda för dem.Men hur kan man under många år kalla sig för Socialdemokrat, sedan ställa sig upp på ett fullmäktigemöte och förklara att nu, lämnar vi Charles Eriksson, Lena Lago-Berg, Kristina Fredriksson Socialdemokratiska partiet och bildar ett eget parti, och väljer att rösta med Moderaterna på deras budget där åtgärder för att hjälpa in ungdomar till arbetslivet saknas. Där vår budget tydligt visade på att det finns pengar till den satsningen och även behålla folkbildningen kvar på orten.När sedan flera moderater från talarstolen tackar dessa för stödet och gratulerar det nya partiet, då syntes hyckleriet riktigt tydligt.Vår enda Vänsterpartist i fullmäktige äntrade podiet och förklarade att han röstar på moderaternas budget för att han inte hade blivit nämnd av Madelaine( vårt oppositionsråd)i debatten. Detta kanske kan lite klarare bild av den politiska arenan i Ödeshög och klimatet
kjell gauffin

Kristina sa...

Nicke,ta reda på fakta. Och rätta dej efter den.."Vore jag katt skulle jag inte lyfta på rumpan åt dej och ditt DRAVEL".Väl mött öga mot öga med oss och förklara dej!

Vänliga Hälsn. Kristina Fredriksson

Charles Eriksson sa...

Hej Nicke
Vill ge ett par kommentarer till Varböldsartikeln. Du har ju varit ett par ggr i Ödeshög för att försöka blidka parterna åt i (S) röran, men totalt misslyckats och tom förvärrat den situation som uppstått. Du har ju inte varit den medlare som försökt att ena parterna.

Istället från första början har du endast tagit parti för de som nu styr (S) i Ödeshög.

Om du drar dig till minnes, så började det hela med att ca 7st ledamöter från AK-kommunens styrelse avgick i protest mot att SAP Distriktet valde att sätta in ett annat namn i dess styrelse än det som föreslagits av medlemmarna i Ödeshög. Traditionen hos (S) i Ödeshög har alltid genom åren varit att dess ordförande representerade i partidistriktets styrelse. Två år i rad valde Partidistriktet i Östergötland att sätta in en annan representant tvärtemot vad partiet i Ödeshög önskade.

Hur tror du ex-vis att denna typ av demokrati skulle ha accepterats i Linköping om partidistriktet skulle satt sig på din egen Arbetarekommun. Troligen totalt kaos, men i Ödeshög gick det bra, utan några protester, trots att du var här. Du hade ingen förståelse eller medkänsla för de som 7 som avgick ur styrelsen i protest.

Vad gäller den parlamentariska situationen i Ödeshög så borde du också känna till, att vår KF-grupp i Ödeshög har en majoritet bestående av de styrelsemedlemmar som avgick i protest från AK-styrelse. Vi har alltid agerat utifrån KF-gruppens beslut och som varit parlamentariskt möjligt. Vad vi vänt oss emot är att inte en eller ett par personer diktatoriskt tror man ska mästra en majoritet genom odemokratiska metoder. Några försök att ena partiet i Ödeshög har inte gjorts av de som nu sitter i styrelsen.

Vad gäller bygdeskolan i Västra Tollstad så kan jag upplysningsvis berätta för dig att oenigheten här rör sig om hur man ser till arbetsmiljö och människors hälsa. Barn i skolan hade rapporterats sjuka troligen pga mögel i skollokalerna. Vi från Barn och utbildningsnämnden begärde omedelbart att saken skulle undersökas.

När undersökningen väl kom till stånd visade resultaten på, att det var hälsovådligt att vistas i lokalen. Två av kommunens miljöinspektörer rekommenderade Barn och utbildningsnämnden att omedelbart stänga skolan. Vi som satt i nämnden följde detta råd för att göra en sanering av skolan. Detta i sin tur innebar att kostnaderna för sanering och reparation av skolan blev så dyr att KF beslutade att lägga ner skolan.

Hela tiden i denna fråga, har de som nu utgör partiets ledning i Ödeshög varit emot detta. Jag frågar mig vilken människosyn dessa partikamrater egentligen företräder när man säger sig vara goda Socialdemokrater. Viktigast var tydligen att driva fram ett mötesbeslut oavsett vad som hände med elevers och personalens hälsa. Jag kan med gott hjärta i efterhand bara konstatera att vår sk falang haft rätt. Likadant gäller det i de parlamentariska besluten.

Vad gäller budgetbeslutet 2010 så kan jag bara konstatera att (S+C) budgeten var ogenomarbetad bra mycket sämre än den budget vi ställde oss bakom. Anledningen därtill var att (S) ville spara mera på skola och åldringsvård och lägga dessa pengar i en särskild pott hos Kommunstyrelsen. Detta i sin linda betydde att ex-vis BUN och SOC-budgeten skulle minskas med över 1 miljon kr i redan ansträngt budgetläge, där nämnderna gjort sitt yttersta för att komma i fas.

Hyckleriet i Ödeshög får väl stå för den som sagt det. Vi går ändå stärkta med högburet huvud från (S) partiets lokalpolitik i Ödeshög. Vårt hjärta finns ändå för det socialdemokratiska partiet, trots Dina varböldsliknande påhopp
Charles Eriksson

Kristina sa...

Kjell,jag är Socialdemokrat i mitt hjärta,just därför lämnar jag ett parti i Ödeshög där demokratin lyste med sin frånvaro.Att av Madde bli tillsagd att lämna ett KS och fru Johannesen ska gå in i mitt ställe, är det demokrati? Att också straxt innan bli tillsagd att gå in i ett rum för information där då Wolmar Unemo sitter med Madde det kallar jag för Härskar teknik.Att inte bli informerad om att det förhandlades med Centern det kallar jag att bli förd bakom ljuset.Att du Kjell inte en gång bemödat dej med att vidtala oss utan direkt tar ställning det kallar jag försummelse.Att Sen nu Madde får arbetsro och själv får välja sina medarbetare måste ju vara positivt.Grattis till det.Jag är Glad,Ni måste erkänna att ni är glada,jag fanns ju inte med i bilden inför framtiden trots att det fanns dom som önskat det.Nu finns jag här.Lycka Till Kjell o Ni övriga, var rädda om varandra.DET ÄR VI!Med Hälsning KRISTINA FREDRIKSSON

Richard "Nicke" Bremer sa...

Sakupplysning:
Jag har besökt Ödeshögs AK vid tio tillfällen från sommaren 2007 och fram till förra veckan. Utöver detta har jag haft otaliga telefonkontakter och personliga kontakter i övrigt.

Anonym sa...

hej nicke sitter och funderar på om det är en policy att man informerar partier som man har val teknisk samverkan med dagen före ks när det gäller budget jag kallar detta odemokratiskt i allra högsta grad vad det gäller härskar teknik så kan jag bara instämma det finns många exempel på detta som när jag gick upp och begärde återremiss på ett ärende i kf för att jag ville ha återremiss på ett ärende efterlyste en konsekvensbeskrivning men det passade inte madde utan jag fick ovet av madde detta kallar jag härskar teknik eller är det så att man inte får ha andra åsikter detta är bara en del av det hemlighetes makeri som styrelsen för arbetarkommun håller på med vill man kalla det hyckleri att äntra podiet och säga sin åsikt så får det stå för den som skrivit det jah känner att jag kan gå rak ryggad och säga jag röstade på aliansens budget inte på moderaternas som kjell skriver tydligen vill s aliera sig med c och det får dom gärna göra men när man förhanlade om samverkan inför mandat perioden ville c inte ha med v så varför skulle v då rösta på soch c budget.

Lena sa...

Hej
Jag vill bara säga en sak Nicke Bremer.Om du med din erfarenhet av dina möten i Ödeshög kallar detta demokrati så är jag idag mycket tacksam för att ha kommit ifrån arbetarekommunen i Ödeshög. Jag tycker att du förtiger en hel del fakta när du nu sammanfattar historien i sig. Att du väljer att påstå att vi lurat våra väljare så får det absolut stå för dig. Vi vet redan idag att det är många av våra väljare som har precis samma åsikter som oss. Jag tycker dessutom att du glömde en mycket viktig detalj.Under dessa två senaste åren så har det ju inte bara varit Charles, Kristina och jag som valt att gå ur partiet, utan faktum är att enligt den sista noteringen i juli så hade medlemsantalet halverats. Och då ska du nog betänka att detta skedde långt innan vi valde att gå ur. Men de uppgifterna kanske inte är något att notera. Det är ju lättare att peka ut några som varbölder.Men du Nicke, det bjuder vi på. Det herr Guffain skriver är som vanligt bara hans snedvridna tolkning. Det fanns ju fler än han på KF-mötet. Jag säger bara ett. VET HUT OCH SKÄMS hälsar Lena Lago-Berg

Richard "Nicke" Bremer sa...

En kommentar till kan vara på sin plats. Med rubriken "En varböld värker hål" avser jag inte ensilda epsroner, utan hela situationen. Oavsett vilken sida man står på i detta, så är det en inflammerad situation. Nu har "varbölden värkt hål", det vill säga att alla försök till sammanhållning har spruckit och "värken släpper". Den som väljer att tolka in annat har gjort det efter eget huvud.