25 november 2008

Barns och ungdomars hälsa går före vårdnadsbidrag

I dag är det budgetfullmäktige i Linköping. Alliansens (majoritetens) förslag är huvudförslag. Det saknas offensiva initiativ för framtiden i den blå budgeten och det finns också en särskild utgiftspost som jag argumenterat emot förut, nämligen vårdnadsbidraget.

Vårdnadsbidraget kostar i 7,49 miljoner kronor för kommunen. Här finns som alltid frågeställningar som pekar på motsatsen mellan alliansens allmänna retorik och detaljen vårdnadsbidrag (kristdemokraternas köttben). Var finns arbetslinjen i detta fall? Var finns jämställdheten? Var finns behovsorienteringen?

Socialdemokraternas budgetförslag har en annan inriktning, vi vill använda samma summa pengar till en storsatsning på elevhälsan. Det måste vara viktigare att bryta ohälsans väg för barn och ungdomar och ungdomar än att föra in ett antal familjer i en sårbarhet som är minst sagt extrem. Minsta störning, så faller lösningen med vårdnadsbidrag ihop som ett korthus. Skilsmässor, separation, arbetslöshet, sjukdom och dödsfall är alla reella faktorer som i ett trollslag sätter personer som uppbär vårdnadsbidrag i en starkt otrygg situation. Alliansens budgetförslag är på så sätt uttalat kvinnofientlig.

Vi socialdemokrater tror på en stark förskola som en väg att ge barnen en bra start i livet. Vår övertygelse är att förskoleverksamheten behövs allra mest i socialt utsatta miljöer. I vårt budgetalternativ satsar vi ytterligare 10 miljoner kronor på barn och unga i dessa områden. 25 stycken välfärdsarbetare gör skillnad mot alliansens budget. Vår ambition med en "skola mitt i byn" är viktig för att kunna bryta nedåtgående spiraler och för att ge barn och unga möjlighet att utvecklas och gå framtiden till mötes med förbättrade möjligheter.

Socialdemokraterna säger JA till att ge barn och ungdomar en bättre hälsa, vi säger JA till att utveckla Linköping och ge alla bättre framtidsutsikter och möjligheter. Socialdemokraternas budgetförslag förtjänar bifall från kommunfullmäktige.

Inga kommentarer: