9 november 2008

Vi som tror på allas lika och unika värde

Tal på Kristallnattsmanifestationen i Linköping, söndag 9 november 2008
Jag talade för Socialdemokraterna i Linköpings räkning.

Mötesdeltagare!

Jag ska börja med att citera fredspristagaren och människorättsaktivisten Martin Luther King ”Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad” När vi står här idag i en manifestation mot främlingsfientlighet och nazism, så är det för att visa hur många vi är som öppet vill visa vår avsky gentemot dem som inte erkänner alla människors lika och unika värde. Idag gör vi det i en gemensam manifestation, men när det är vardag behöver vi göra på alla ställen där du och jag rör oss. Det finns många tillfällen att reagera. Av och till är hela staden full av nazistiska klistermärken. Så fort du ser ett klistermärke av detta slag, ta bort det. Går det inte att dra bort det, skrapa sönder det. När du är klar har du gjort en insats för humanism och mot rasism och främlingsfientlighet.

Acceptera inte svepande omdömen som fångar upp budskap från främlingsfientliga grupperingar. Säg ifrån på jobbet, i familjen, sitt inte och ta emot. Orkar du inte argumentera emot, gå din väg som protest. Lyft fram goda exempel på alla de invandrare som betyder så mycket för samhällets bredd och utveckling. Lyft fram goda exempel på alla de som vågar trotsa normalitetsbegreppen och har kraft och mod att vara sig själva. Polisanmäl kränkningar, anmäl till din hyresvärd när lappar och flygblad börjar spridas i din närhet. Tänk som barnprogramsfiguren Grynet: TA INGEN SKIT!

I Linköping har vi tyvärr ett antal konkreta exempel på att det verkligen finns nazister. Vi ser dom i aktioner på gator och torg, vi ser dem som ovälkomna gäster på möten, vi ser dom i bloggkommentar på våra bloggar, vi ser deras inskränkta ideologi i form av klotter och flygblad. När ska ni fatta att vi Linköpingsbor inte vill ha ert budskap. Vi tar avstånd från era idéer och vi äcklas av er aktivitet.

Från Thorstein Bergmans sång Alla tillsammans kommer strofen ”Framtiden kan verka hopplös, men det är människan som skapar den”. Varje dag behöver vi fundera över och agera kring frågan om människovärdet. Mänsklig gemenskap har en oerhörd kraft i sig, långt starkare än irrlärorna om rasåtskillnad och isolationism. Ett dagsfärskt exempel på det är det amerikanska folkets tydliga besked att välja Barack Obama till sin näste president. Vi som tror på allas lika och unika värde har alltid ett jobb att göra, dag ut och dag in, men vi har också oerhört mycket att vinna.

Tack för ordet!

Inga kommentarer: