21 februari 2010

Corren - en tidning som gör precis som den vill

Jag försöker påverka tidningen Corren (Östgöta Correspondenten) om det tveksamma i deras nya på fund med korta ledarkommentarer i anslutning till redaktionell text inne i tidningen. I ett tidigare blogginlägg redogör jag för det tveksamma i att blanda tidningens politiska ambitioner med dess nyhetsförmedling. Ett exempel på sammanblandningen är ett reportage om miljonöverskott i Åtvidabergs kommun. Artikeln följs av en ledarkommentar i direkt anslutning till nyhetstexten. Ett annat är en artikel (tyvärr ej sökbar) kring en entreprenadupphandling i Motala kommun, där en rättsprocess pågår. Ledarskribenten Lennart Cromnow dömer av frågan i ännu en ledarkommentar. Läsaren får inte själv reflektera över artikelns innehåll, journalisten som skrivit nyhetsartikeln tappar status och tidningen ger sig in i en tendensiös nyhetsrapportering. Var möjligheten ska ges till repliker på ledaren är oklart, jag betvivlar att eventuiella reaktioner införs på lokalsidorna. En mycket oroväckande utveckling!

Jag har gjort lite efterforskningar och det finns reaktioner från journalistiskt håll, från politiskt håll (både på Allianssidan och den rödgröna) och med all sannolikhet också från fackligt håll. Corren har mediahegemoni i mellersta Östergötland, uppenbarligen gör tidningen precis som den vill på tvärs med publicistisk tradition och med ett enda syfte, att ta makten över reaktionerna på det införda nyhetsstoffet. Jag häpnar och hoppas nu att fler reagerar över Correns hållning.

---------------------

Mitt svar på Ola Sigvardssons mejlsvar nedan:

Hej!

Först vill jag säga att det var inget brev jag skickade, det var en debattartikel som du av artighet fick för kännedom. Det innebär alltså att min önskan är att min artikel publiceras i papperstidningen. Att få ett mejlsvar är i sig bra, men det innebär inte att frågan luftas för den övriga läsekretsen. Jag har redan tidigare läst motiveringen till de korta ledarkommentarerna, det är ju det stycker jag citerar i inledningen till min artikel.

Jag kan säga så mycket som att jag fått medhåll i min kritik också från det borgerliga lägret, av en riksdagsledamot och ett fd detta kommunalråd, båda två från Linköping. Likaså har jag hört journalistkommentarer som är mycket kritiska. Det är just den högst påtagliga risken för sammanblandning av redaktionell text med politiska kommentarer som sticker i ögonen och oroar ur publicistiskt perspektiv.

För egen del har jag länge tvekat över prenumerationen (en mångårig sådan) på Corren och har sedan något år också Svenska Dagbladet som dagstidning. Den är förvisso oberoende moderat, men är välgjord, saklig och den borgerliga tonen finns där man förväntar sig den, på själva ledarsidan. Utvecklingen framöver avgör om vårt hushåll fortsätter prenumerationen av Corren. Att en tidning med de facto lokalt mediamonopol agerar så tendensiöst skadar utan tvekan trovärdigheten.

Kvällshälsningar från
Richard "Nicke" Bremer
Linköping


-------------------

Mejlsvar från Ola Sigvardsson på min insända debattartikel

Hej Richard och tack för ditt brev.

Syftet med ledarsidan är att driva borgerlig opinionsbildning, det har du helt rätt i. Syftet med nyhetsartiklar i tidningen, även under valrörelse, är att bedriva en öppen och allsidig bevakning som inte grundar sig i politiskt ställningstagande.


Idén med att lyfta ut ledarkommentarerna på nyhetssidorna är att vitalisera tidningen, något som jag anser att vi uppnått. Jag utvecklar dessa argument mer i en krönika som publicerades veckan innan vi genomförde förändringen. Den bifogas nedan.

Det viktiga är att ledare och nyheter inte blandas ihop, utan att det finns en åtskillnad. När ledarsidorna uppfanns för sisådär 150 år sedan fanns det ingen annan möjlighet att markera åtskillnad än att placera materialet på olika sidor. I dag har vi färg, vinjetter och en rad andra grafiska hjälpmedel som gör att vi kan markera åtskillnad på en och samma sida, något som gör den här förändringen möjlig.

Hittills har vi fått ytterst få negativa reaktioner på detta. De som kommenterat har varit övervägande positiva, liksom majoriteten i min läsarpanel som fick frågan lördagen efter omgörningen (462 svarande).

Vi kommer att fortsätta med det här arbetssättet framöver, men som i allt som rör tidningens utformning lyssnar jag och funderar över den kritik som når mig. Till exempel dina synpunkter.

Vänliga hälsningar
Ola Sigvardsson


Sedan hänvisas till Olas krönika den 30 januari där motiven för förändringarna presenteras.

1 kommentar:

ASHO sa...

Jag tycker nog att Corren borde vara rädd om sig; tänka på sitt varumärke. För mig är morgontidningen och därmed Corren sammanhanget för varumärket. Det är inte storleksformat eller en viss blå nyans det hänger på. Corren är en dagstidning.

Efter att ha läst dina inlägg Bremer, och Ola S krönika och dess kommentarer, så är det uppenbart att de inte tänkt på hur de skadar sitt varumärke. Att vi läsare mer och mer kommer att uppfatta Corren som en åsiktsblogg är alldeles uppenbart. Corren som är en tidning som byggt varumärket och en position under många år kastar ut det under förevändnngen att åsikten är den nya trenden. Jo, men åsikten bör också ha sin plats.

Det är bara att läsa senaste numret av Cap & Design (http://www.cap&design.idg.se) för att inse att de förstör för sig själva. Det är inte bra att leka med varumärket för mycket.

Dessutom, om en respektabel tidning och dess utgivare inte har förstånd att hålla isär journalistik och politisk vinkel så kan hamna i samma grupp som annonsblad som Fokus Finspång. där är rubriceras helsidesannonser som reportage. Gör om gör rätt.

/A. Härnbro