3 februari 2010

Nya sätt att forma listor

reportage_val

I mitt senaste blogginlägg skrev jag följande stycke:
Inför framtiden måste vi som parti fundera över hur vi ska vaska fram våra kandidater till riksdagen. Jag tror vi ska låta oss inspireras av både andra partidistrikt som andra partier. Resan fram till mål denna gång tog oerhört mycket inre kraft för oss alla, den kunde använts mycket mera offensivt.

Så vad kan man göra, som gör fler delaktiga och skapar mindre slitningar på vägen. Jag kan inte alla tekniker som finns för att skapa listor men några är exempelvis provval, lokalt kampanjarbete och mentometeromröstningar, på olika sätt kombinerat med personvalskampanjer. Jag är inte säker på att alla dessa modeller är direkt applicerbara på oss socialdemokrater, men klart är att den nuvarande modellen att forma en riksdagslista är en ganska sluten process. Möjligheten för enskilda partimedlemmar att få ta del av röstförklaringar från enskilda kandidater och veta vem och vad man röstar på är ganska liten trots allt.

Däremot har jag en bestämd uppfattning oavsett metod, vi ska stenhårt hålla fast vid varvade listor. Det handlar inte om kvotering utan om att spegla väljarunderlaget. Det handlar om att i ett demokratiskt samhälle ska kvinnor och män ha lika inflytande och inte minst rätt till lika inflytande.

Jag hade förmånen, tro det eller ej, att i lugn och ro få ta del av Moderaternas metod för att forma sin riksdagslista i Östergötland. Provvalet på lokal nivå är för min del inget jag hissar till skyarna, men deras stämma där de tio föreslagna toppnamnen står till stämmans förfogande för frågor och där man med mentometerknappar, anonymt och snabbt, kan genomföra röstningsprocesser känns modern, rättvis och genomsiktlig. Delegationerna från de olika kommunerna är inte bundna utan röstar efter eget huvud på dem de själva anser bäst skickade för uppdraget. Jag kan förstås inte alla detaljer i Östgötamoderaternas inre liv, men tydligt är att det enskilda stämmoombudet själv får bilda sig en uppfattning och sedan i en snabb, säker process får avge sin röst.  

Jag tycker för min del att vi socialdemokrater ska röra oss åt det här hållet, men framför allt ska vi fundera över hur vi kan skapa större delaktighet för våra enskilda valkonferensdeltagare och våra medlemmar, öka möjligheten för enskilda kandidater att få avge sin röstförklaring och svara på frågor och heller inte rädas en och annan omröstning. Att bli vald med ett brett stöd och ha blivit prövad på olika sätt måste vara en styrka för våra folkvalda, inte en nackdel.

1 kommentar:

(s)ofia sa...

Jag är ju som bekant en novis i partiarbete, men upplever att ditt inlägg är viktigt att fundera kring.

Vi är många som räds att närma oss ett partimedlemskap och en del av det, tror jag, beror på att man som enskild inte upplever sig kunna påverka. Att då ha, som du funderar kring, en större öppenhet inför den enskilda partimedlemmens åsikt, tror jag kan befrukta partiet på många sätt.

Det gör politiken mer levande, något gemene man sällan har att säga om politik, inte sant?